top of page

@Fokkebok

Van Urk naar Makkum een road trip langs de mooiste dorpjes langs het Ijsselmeer

( English scroll down )


Urk Netherlands

Een road trip langs de mooiste dorpjes lang het IJsselmeer de voormalige Zuiderzee


1.Urk

Urk is een schilderachtig vissersdorp met een bijzondere cultuur en tevens mijn geboortedorp waar ik natuurlijk erg trots op ben. Als voormalig eiland wordt het omringd door het water van de IJsselmeer. Nog steeds spreekt men over: op Urk in plaats van in Urk. Het is een waterrijke plaats met een authentiek eilandgevoel. De havens in Urk liggen op loopafstand van het oude centrum en het strand.


Lemmer

2. Lemmer

We starten deze tour op Urk en rijden langs de dijk richting Lemmer waar onze eerste stop is. Lemmer is een prachtig oud vissersdorp gelegen aan het IJsselmeer en de Friese meren waardoor het een uitstekende watersportplaats is. We komen hier graag in de zomer en lopen het liefst een rondje langs de grachten en stoppen ergens voor een bakje koffie of een ijsje de bootjes varen letterlijk voor je neus langs wat een mooi uitzicht en beleving geeft, het dorp heeft ook veel leuke winkeltjes voor ieder wat Wills. Een stukje verder lopen is het strand met een boulevard en restaurant.


3. Sloten

Vanaf Lemmer rijden we richting Sloten wat ook een geweldige plek is om even rond de grachten te lopen. Hier vind je nog een oude molen en houten bruggetjes over de grachten. Sloten, parel van de Friese Elfsteden. Die benaming dankt het stadje aan het feit dat het van de elf het best bewaard gebleven is. Sloten is daardoor het meest authentieke stadje van Fryslân. Hier waant u zich eeuwen terug in de tijd! Sloten is van oorsprong een middeleeuwse vestingstad in Friesland.

Sloten

4.Stavoren

Vanaf Sloten rijden we door Oudemirdum en tal van andere dorpjes richting Stavoren. Stavoren is niet alleen de oudste stad van Friesland, maar ook een Hanzestad. Net als Hindeloopen is dit een van de Friese Elfsteden. De stad heeft een directe verbinding met de Friese meren. Meer dan 1000 jaar geleden was het al een rijke, welvarende stad: in 991 werd ze geplunderd door de Noormannen. Als eerste van de Friese Elfsteden kreeg Stavoren omstreeks 1060 stadsrechten. Ook werd de stad lid van het Hanzeverbond, een groep steden die de handel rond de Noord- en Oostzee lange tijd domineerde. Tegenwoordig is Stavoren een groot deel van het jaar een sluimerend, prachtig authentiek IJsselmeerstadje. In de zomer zorgt vooral de watersport voor een enorme levendigheid: voor de pleziervaart is Stavoren nog steeds een heel belangrijke toegangspoort en uitvalhaven.

Stavoren

5.Hindeloopen

Vanaf Stavoren is het niet ver naar Hindeloopen een ander prachtig dorp aan het IJsselmeer. Het stadje, een van de legendarische Elfsteden, staat onder andere bekend om haar stijlvolle klederdracht, karakteristieke geveltjes, haar schilderwerk en het schaatsmuseum. Bij Hindeloopen is ook een populaire surf- en kitespot te vinden.

Hindeloopen

6.Makkum

We rijden door richting het strand van Makkum waar het met de tropische tempreturen in Augustus bijzonder druk is. Het pittoreske Makkum ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân en lag vroeger, net als Urk, Lemmer en Hindeloopen aan de Zuiderzee. Vroeger leefden de inwoners van de visserij, tegenwoordig zijn toerisme en het Makkumer aardewerk belangrijke inkomstenbronnen. Makkum heeft een boulevard met winkels, terrasjes en horecavoorzieningen in de historische panden.

Makkum

Dorpjes wie we bezochten

1. Urk

2. Lemmer

3. Sloten

4. Stavoren

5. Hindeloopen

6. Makkum


De trip is in een dag te doen maar wil je echt slow on genieten is het aan te raden om er een weekend voor uit te trekken


From Urk to Makkum, a road trip alongside the lake IJsselmeer in the Netherlands 1. Urk is a picturesque fishing village with a special culture and also my birthplace that I am very proud of. As a former island, it is surrounded by the water of the IJsselmeer. People are still talking about: on Urk instead of Urk. It is a water-rich place with an authentic island feeling. The ports in Urk are within walking distance of the old town and the beach.


Urk Netherlands

2. Lemmer

We starts this tour on Urk and drives along the dike towards Lemmer where our first stop is. Lemmer is a beautiful old fishing village located on the IJsselmeer and the Frisian lakes, making it an excellent water sports location. We like to come here in the summer and prefer to take a walk along the canals and stop somewhere for a cup of coffee or ice cream. The boats sail literally in front of you which gives a nice view and experience, the village also has many nice shops for everything Wills. A little further away is the beach with a boulevard and restaurant.


3. Sloten

From Lemmer, we drive towards Sloten which is also a great place to walk around the canals. Here you will find an old mill and wooden bridges over the canals. Sloten, a pearl of the Frisian Eleven Cities. The town owes this name to the fact that it is the best-preserved of the eleven. Sloten is, therefore, the most authentic town in Fryslân. Here you can imagine yourself centuries back in time! Sloten was originally a medieval fortified city in Friesland.


Sloten Netherlands

4. Stavoren

From Sloten we drive through Oudemirdum and numerous other villages towards Stavoren. Stavoren is not only the oldest city in Friesland but also a Hanseatic city. Just like Hindeloopen, this is one of the Frisian Eleven Cities. The city has a direct connection to the Frisian lakes. More than 1000 years ago it was already a rich, prosperous city: in 991 it was looted by the Normans. Stavoren was the first of the Frisian Eleven Cities to receive city rights around 1060. The city also became a member of the Hanseatic League, a group of cities that have long dominated trade around the North and Baltic Sea. Nowadays, Stavoren is a dormant, beautiful, authentic IJsselmeer town for much of the year. In the summer, water sports, in particular, create an enormous liveliness: for pleasure boating, Stavoren is still a very important gateway and drop-off port.


Stavoren

5.Hindeloopen

From Stavoren it is not far to Hindeloopen, another beautiful village on the IJsselmeer. The town, one of the legendary Eleven Cities, is known for its stylish costumes, characteristic facades, its paintings, and the skating museum. At Hindeloopen you can also find a popular surf and kite spot.


Hindeloopen

6.Makkum

We drives on towards the beach of Makkum where the tropical temperatures in August are particularly busy. The picturesque Makkum lies in the municipality of Súdwest-Fryslân and used to be on the Zuiderzee, just like Urk, Lemmer, and Hindeloopen. The inhabitants of the fishing industry used to live, nowadays tourism and the Makkum pottery are important sources of income. Makkum has a boulevard with shops, terraces and catering facilities in the historic buildings.


Makkum

Villages we visited

1. Urk

2. Lemmer

3. Sloten

4. Stavoren

5. Hindeloopen

6. Makkum


The trip can be done in one day, but if you want to enjoy a slow one, it is advisable to set aside a weekend for it


Comments


  • Grijs Facebook Icon
  • Gray Instagram Icon
bottom of page