top of page

@Fokkebok

A visit to the car-free village Giethoorn, on a beautiful summer day in August

( Nederlands scroll naar beneden )

The peace in the small Dutch village of Giethoorn is almost dreamy. There are no cars, there is no way for cars to move around because there are no roads. Locals and visitors to Giethoorn navigate in a whisper-quiet way: by bike, boat or on foot.


Giethoorn Netherlands

Parking is possible at the many restaurants and rental company`s of whisper boats.

We usually park at Smit boat rental because we think this is a nice walk but you can also park at the tourist office in the center. During the holiday season, it can be busy on the narrow canals, so it is advisable to visit the village outside weekends and holidays.


Giethoorn Netherlands

The name of the village refers to the 13th century. The story goes that the original peasant-colonists discovered a collection of horns of wild goats that were thought to have died in the flood of 1170. "Geithoorn" or "Geytenhoren" was shortened to Giethoorn and the name remained.


Centuries after the flood, water continues to determine the history and landscape of the village. In the nearby National Park De Weerribben, nature-lovers walk through wetlands and reed fields. Of course, you can sail through waterways with rowing boats and canoes, or through the many hiking trails. Without engine noise pollution, the sounds of nature bring the landscape to life for all the senses.


Giethoorn Netherlands

Giethoorn can be reached by a combination of train and bus. To avoid crowds, the months of April, May, June or September are recommended outside of the weekends. Although this "Dutch Venice" feels rather far away from the capital Amsterdam, it is only about 130 km away. And a two-hour journey is well worth the feeling of traveling back in time.

If you want to better explore Giethoorn and the surrounding area, it is advisable to spend the night, or if you are a group, rent a farm to spend the night. There are plenty of BB parks and campsites in the area on the water for a few beautiful days.


Giethoorn Netherlands

Weeribben

The nature reserve around Giethoorn traditionally bears the name: "the Wieden" and is part of the largest peat bog in Western Europe. Together with the adjacent nature reserve "De Weerribben", the area forms the national park "Weerribben-Wieden".

The nature reserve is ideal for spotting wild animals and especially (water) birds. From a whisper boat, the lookout tower in the nature reserve, or the duck decoy. Birdwatchers can indulge themselves in the Giethoorn area.


Links:


Giethoorn Netherlands

Een bezoek aan het autovrije Giethoorn op een mooie zomerdag in Augustus


In het kleine Nederlandse dorpje Giethoorn is de rust bijna droomachtig. Er zijn geen auto's, in feite is er geen manier voor auto's om zich te verplaatsen, omdat er geen wegen zijn. Locals en bezoekers van Giethoorn navigeren op een fluisterstille manier: per fiets, boot of te voet.


Giethoorn Netherlands

Parkeren kan bij de vele restaurants en verhuurders van fluisterboten. Meestal parkeren wij bij Smit boot verhuur omdat we dit wel een leuke wandeling vinden maar je kan ook bij het VVV-kantoor parkeren in het centrum. Tijdens de vakantieperiode kan het er druk zijn op de nauwe kanaaltjes, het is dan ook aan te raden buiten de weekenden en vakanties het dorp te bezoeken, De naam van het dorp verwijst terug naar de 13e eeuw. Het verhaal gaat dat de oorspronkelijke boeren-kolonisten een verzameling hoorns ontdekten van wilde geiten waarvan men dacht dat ze waren gestorven in de zondvloed van 1170. 'Geithoorn' of 'Geytenhoren' werd ingekort tot Giethoorn en de naam bleef hangen.


Giethoorn Netherlands

Eeuwen na de overstroming blijft water de geschiedenis en het landschap van het dorp bepalen. In het nabijgelegen Nationaal Park De Weerribben wandelen natuurliefhebbers door wetlands en rietvelden. Je kunt natuurlijk door waterwegen varen me roeiboten en kano's, of door de vele wandelpaden. Zonder motorgeluidsvervuiling brengen de geluiden van de natuur het landschap tot leven voor alle zintuigen.


Giethoorn is te bereiken door een combinatie van trein en bus. Om drukte te voorkomen, zijn de maanden april, mei, juni of september aan te raden buiten de weekenden. Hoewel dit "Nederlandse Venetië" nogal ver weg van de hoofdstad Amsterdam aanvoelt, is het slechts ongeveer 130 km verwijderd. En een reis van twee uur is het gevoel meer dan waard om terug in de tijd te reizen.

Als je Giethoorn en omgeving beter wil verkennen is het aan te raden om te overnachten, of als u met een groep bent huur een boerderij om te overnachten. Er zijn genoeg parken BB en campings in de omgeving aan het water voor een paar mooie dagen.


Giethoorn Netherlands

Weeribben

Het natuurgebied rond Giethoorn draagt van oudsher de naam: ‘de Wieden’ en maakt deel uit van het grootste laagveenmoeras van West-Europa. Samen met het aangrenzende natuurgebied ‘de Weerribben’ vormt het gebied het nationaal park ‘Weerribben-Wieden’.

Het natuurgebied leent zich uitermate om wilde dieren en met name (water)vogels te spotten. Vanuit een fluisterboot, de uitkijktoren in het natuurgebied, of in de eendenkooi. Vogelaars kunnen in de omgeving van Giethoorn hun hart ophalen.


Links:


Comments


  • Grijs Facebook Icon
  • Gray Instagram Icon
bottom of page