top of page

@Fokkebok

Hoe goed ken jij Nederland?Een bezoek aan een uniek stukje Nederland, De Zaanse Scans

( English scroll down )

Een bezoek aan een uniek stukje Nederland, De windmolens van de Zaanse Schans tijdens zonsopkomst . Hoe goed ken jij Nederland? Ooit de kaasmarkt in Alkmaar bezocht? Met een bootje gevaren in Giethoorn? De molens van Kinderdijk bewonderd? De vuurtoren van Urk beklommen? Trek eropuit en ontdek hoe mooi ons eigen land is.

Eind Augustus bezocht ik de Zaanse Schans tijdens zonsopkomst. De zon komt dan niet meer zo extreem vroeg op, en zo stapte ik om vijf uur in de auto om rond 06:00 rond te lopen bij de Zaanse Schans. Er was werkelijk niemand te zien op dit overdag zo toeristische gebied. Ik liep wat rond om te kijken waar de zon zou opkomen, de schemer begon al kleur te geven en liep naar de kaasboerderij waar ik wat foto`s maakte van de bekende boerderij met bruggetje. Eigenlijk had ik gehoopt op wat mist bij de molens om zo een bijzondere moody sfeer vast te leggen maar eenmaal aangekomen bij de Zaanse Schans was alle mist verdwenen en had ik wel geluk dat er zoveel kleur was te zien tijden zonsopkomst.

Ik ben al meerdere keren bij de Zaanse Schans geweest en je kan er eerlijk rondlopen, meestal parkeer ik in het dorp en loop zo terug over de brug richting de windmolens, je kan ook bij het museum parkeren daar zit een groot parkeer trein dit kost dan 10 per dag. Het dichtstbijzijnde treinstation is Zaandijk – Zaanse Schans. Dit station bereikt u met de stoptrein vanaf station Amsterdam CS in 17 minuten. Vervolgens loopt u in 15 minuten naar de Zaanse Schans.


De Zaanse Schans biedt een kijkje in de belangrijkste bloeiperiode van de Zaanstreek: de 18e en 19e eeuw. In de Zaanstreek, het oudste industriegebied van West-Europa, waren ooit tegelijkertijd zo’n zeshonderd windmolens actief. Dit was een direct gevolg van de handel in de Hollandse Gouden Eeuw (17e eeuw). Dankzij creatieve Zaanse ondernemers rolden talrijke producten uit de industriemolens. In de bloeiperiode ontwikkelde de Zaanstreek zich tot een toentertijd ongekend industriegebied, met op het hoogtepunt ruim zeshonderd, actieve molens: houten fabrieken op windkracht. Hierdoor nam de productiecapaciteit enorm toe. Vervolgens ontwikkelden de Zaankanters door allerlei handige vondsten verschillende soorten industriemolens, waar werkelijk van alles uitrolde. Machinaal gezaagd hout, papier, gemalen specerijen, olie voor voeding en verf, kleurstoffen, allerlei vezels, meel, cacaopoeder, en nog veel meer. Vanzelfsprekend brachten deze ontwikkelingen, vooral in de 18e en 19e eeuw, veel geld naar de Zaanstreek.

De Zaanse Schans is een woon-werkgebied waarin de 18e en 19e eeuw herleven. Wandel langs het bakkerijmuseum en geniet van de geur van verse koeken, of kijk even binnen bij het pakhuis waar klompen gemaakt worden. De kaasmakerij, tinnegieterij en de diverse molens. De Zaanse Schans is een uniek stukje Nederland, vol houten huisjes, molens, schuren en werkplaatsen. Maak een fiets- of vaartocht, snuffel rond in de winkeltjes


Dingen om te doen:

  • · Bezoek een werkende windmolen

  • · Eet pannenkoeken in het pannenkoeken restaurant

  • · Winkel in de oudste Albert hein van Nederland

  • · Ga kaasproeven in de kaasboerderij

  • · Bezoek het Zaans museum

De verschillende attracties op de Zaanse Schans hebben afwijkende openingstijden, de meeste attracties en bezienswaardigheden zijn dagelijks van 9u00 tot 17u00 geopend. Maar sommige zijn niet elke dag geopend, voor de huidige openingstijden kan je dan ook het best de website van de Zaanse Schans raadplegen.

A visit to a unique part of the Netherlands, The windmills of the Zaanse Schans during sunrise

How well do you know the Netherlands? Have you ever visited the cheese market in Alkmaar? Sailed in Giethoorn by boat? Admired the windmills of Kinderdijk? Climbed the lighthouse of Urk? Go out and discover how beautiful our country is.


At the end of August, I visited the Zaanse Schans during sunrise. The sun does not rise so extremely early and so I got into the car at five to walk around the Zaanse Schans around 06:00. There was no one to be seen in this touristic area during the day. I walked around to see where the sun would rise, the twilight was already starting to give color and I walked to the cheese farm where I made some pictures of the famous cheese farm with bridge. I had hoped for some fog at the mills to capture a special moody atmosphere, but once arrived at the Zaanse Schans, all the fog had disappeared and I was lucky that there was so much color to see at sunrise. I have been to the Zaanse Schans several times and you can walk around fairly, usually, I park in the village and walk back over the bridge towards the windmills, you can also park at the museum as there is a large parking train, this will cost you 10 Eur a day. The nearest train station is Zaandijk - Zaanse Schans. You can reach this station with a slow train from Amsterdam CS station in 17 minutes. You can then walk to Zaanse Schans in 15 minutes.

The Zaanse Schans offers a glimpse into the most important flowering period of the Zaan region: the 18th and 19th centuries. In the Zaan region, the oldest industrial area in Western Europe, around six hundred wind turbines were once active at the same time. This was a direct result of the trade in the Dutch Golden Age (17th century). Thanks to creative Zaanse entrepreneurs, numerous products rolled out of the industrial mills. In the heyday, the Zaan Region developed into an industrial area of ​​that time unprecedented, with at its peak more than six hundred active mills: wooden factories with wind power. This greatly increased production capacity. Thereafter Zaankanters developed various types of industrial mills through all sorts of useful finds, where everything rolled out. Machine-sawn wood, paper, ground spices, oil for food and paint, dyes, all kinds of fiber, flour, cocoa powder, and much more. Naturally, these developments, especially in the 18th and 19th centuries, brought a lot of money to the Zaan region. The Zaanse Schans is a living-working area in which the 18th and 19th centuries revive. Stroll past the bakery museum and enjoy the smell of fresh cookies, or take a look inside the warehouse where clogs are made. You should not miss the cheese factory, the tin foundry, and the various mills. The Zaanse Schans is a unique part of the Netherlands, full of wooden houses, windmills, barns, and workshops. Take a bicycle or boat trip, browse the shops


Things to do:

• Visit a working windmill•

Eat pancakes in the pancake restaurant

• Shop in the oldest Albert Hein in the Netherlands

• Go cheese tasting at the cheese farm

• Visit the Zaans museum


Different attractions on the Zaanse Schans have different opening times, most sights are open daily from 9:00 AM to 5:00 PM. But beware: some are not open every day, so it is best to consult the Zaanse Schans website for current opening times.


Comments


  • Grijs Facebook Icon
  • Gray Instagram Icon
bottom of page