@Fokkebok

Looking for ways to make some money with your photography?


(Nederlands scrol naar beneden)

Many photographers struggle to make some money with there foto`s so the turn to wedding photography or baby born shooting to make some money with there photographs.

I don't say that's cool too but seriously is that really your passion?

So I will talk to you about stock photography my favorite and how to start.

In the begin, it was hard to sell your photos at stock agency`s and even harder to get in the game. These days are gone and now its easy to update your photo`s to an agency but they have to be good otherwise sure they will decline all your stuff. I also sell some phone photos too from a couple of years ago and they still sell.

Read the guidelines first before you start with uploading many agencies don't accept logo`s in photo`s or you will need property or model release


One of the benefits of stock photography is that it offers you the chance to earn a passive income. Once you shoot your photos, upload them to the stock imagery site, and set the metadata for your images, your work is mostly done! You can move onto other things while your stock photos start selling and you start earning royalties off of every sale


While selling stock photography is far from a get rich quick venture, photographers that are creative enough, and persistent enough, find that selling stock photos can be a fun way to earn some extra income.


Stock agency`s I work with


1 Shutterstock


2 Adobe


3 Alamy


4 Eyem


Of course, there are many more but I think Shutterstock and Adobe are the biggest at this moment and will give you a good income if you update regularly.

If you only shoot with a phone or you don't have the time to upload to stock agencies you can also try Eyem its the same model as Instagram but here you sale your photo`s too.

While selling stock photography can be a great chance to sell your work, it’s important to keep in mind that stock photography is very different from artistic photography. Chances are that most of your standard artistic photos in your portfolio aren’t going to make the cut as stock imagery.

In order to be successful, stock images must be the type of photos that marketing directors and graphic designers are interested in.


Think Like a Marketing Director

Ask yourself what type of images designers and marketing directors are after. These are the types of photos that sell


Know What Sells

Most stock imagery sites are looking for new approaches to capturing an idea, concept, or emotion. While high-quality images that feature people, events, sports activities, and seasonal themes tend to be in demandBe an Expert

You have an advantage when you shoot what you know and photograph subjects that you are familiar with. Being an expert in your field gives you an advantage over the competition.


Use Natural Lighting

Stock imagery is clear, crisp, and always in focus –unless of course, it’s an intentional blur. Take advantage of natural lighting and make sure your images are always taken in the best light possible.


Think Thumbnails

Stock images that look good as thumbnails tend to be more popular. This is because viewers on stock imagery sites browse photos as thumbnails, so make sure your images look good small.
Fotografen worstelen om wat geld te verdienen met fotografie


Veel fotografen hebben moeite om wat geld te verdienen met hun fotografie.

En om als landschap/reis fotograaf je brood te verdienen is nog moeilijker.

Al gouw gaan ze richting huwelijksfotografie of Newborn foto's om wat geld te verdienen.

Ik zeg niet dat dit ook cool kan zijn als dit je passie is maar meestal wordt het gedaan om snel geld te verdienen bij gebrek aan beter.

Stock fotografie kan een manier zijn om toch wat inkomen te genereren als huwelijks fotografie of new born niet je passie is.


Mijn favorieten en hoe te beginnen.

In het begin was het heel lastig om je aan te melden bij stock bureaus en kwam je niet gouw door de keuring. Deze dagen zijn voorbij en nu is het eenvoudig om je foto's aan te bieden.

Natuurlijk moeten ze nog steeds gekeurd worden en goed genoeg zijn,

Op mijn profiel staan ook genoeg telefoon foto`s en ook deze kunnen verkopen

Lees eerst de richtlijnen voordat u begint met het uploaden , veel bureaus accepteren geen logo`s of accepteren alleen foto`s met model release of property release. Shutterstock accepteert ook foto`s editorial al leveren deze vaak minder op als Commerciële foto`s


Een van de voordelen van stockfotografie is dat het u de kans biedt om een ​​passief inkomen te genereren. Nadat u uw foto's hebt gemaakt, deze naar de website met stockfoto's hebt geüpload en de metagegevens voor uw afbeeldingen hebt ingesteld, is uw werk grotendeels voltooid!

U kunt naar andere dingen gaan doen terwijl uw voorraadfoto's beginnen te verkopen en u begint met het verdienen van royalty's van elke verkoop.

Terwijl het verkopen van stockfoto's je niet snel rijk maakt, vinden fotografen die creatief genoeg en volhardend genoeg zijn, dat het verkopen van stockfoto's een leuke manier kan zijn om wat extra inkomsten te verdienen.


Stockbureau's waar ik mee werk:


1 Shutterstock


2 Adobe


3 Alamy


4 Eyem


Natuurlijk zijn er nog veel meer, maar ik denk dat Shutterstock en Adobe op dit moment de grootste zijn en u een goed inkomen zullen geven als u regelmatig update.

Als je alleen met een telefoon fotografeert of als je geen tijd hebt om te uploaden naar grote stockbureaus, kun je ook Eyem proberen hetzelfde model als Instagram maar hier verkoop je ook je foto's.

Hoewel de verkoop van stockfoto's een grote kans is om uw werk te verkopen, is het belangrijk om in gedachten te houden dat stockfotografie heel anders is dan artistieke fotografie.

De kans is groot dat de meeste van je standaard artistieke foto's in je portfolio de snit niet maken als stock afbeeldingen. Om succesvol te zijn, moeten stock afbeeldingen van het soort foto's zijn waar marketingdirecteuren en grafische ontwerpers in geïnteresseerd zijn.


Think Like a Marketing Director

Vraag jezelf af wat voor soort afbeeldingen ontwerpers en marketing bedrijven zoeken. Dit zijn de soorten foto's die worden verkocht


Weet wat verkoopt

De meeste sites met beeldmateriaal zoeken naar nieuwe benaderingen voor het vastleggen van een idee, concept of emotie. Hoewel de kwaliteit van afbeeldingen met mensen, evenementen, sportactiviteiten en seizoensgebonden thema's vaak in trek is


Wees een expert

Je hebt een voordeel als je fotografeert wat je weet en onderwerpen fotografeert waarmee je bekend bent. Als expert in uw vakgebied heeft u een voorsprong op de concurrentie.


Gebruik natuurlijk licht

Stock beelden zijn helder, licht en altijd scherp, tenzij het natuurlijk een opzettelijke vervaging is. Profiteer van natuurlijk licht en zorg ervoor dat uw afbeeldingen altijd in het best mogelijke licht worden genomen.


Denk aan Thumbnails

Stock afbeeldingen die er goed uitzien in miniatuur formaat zijn vaak populairder.

Dit komt doordat kijkers op sites voor vstock beelden door foto's bladeren als miniaturen, dus zorg ervoor dat uw afbeeldingen er goed klein uitzien.


#Photography #Stock